Starta din egen insamling och hjälp oss bygga tretton nya, efterlängtade rum. 

Ronald McDonald Hus i Göteborg har haft ont om plats länge. Men hösten 2016 kommer vi äntligen att påbörja en utbyggnad om 13 nya rum. Idag bor ca 600 familjer hos oss varje år och våra nya rum kommer ha möjlighet att ta emot ytterligare ca 250 familjer per år.

Gör gärna som flera andra redan gjort – nämligen att hjälpa oss att samla in pengar genom att starta Din egen insamling och sprida den bland familj och vänner. Alla gåvor kommer oavkortat gå till bygget, inredning samt fina utemiljöer runt det nya Huset. Hit tills har gäster, anhöriga, vänner och bekantar samlat in över 450 000kr till bygget – helt fantastiskt!

Klicka på länken, så kommer du till vår samarbetspartner BetterNow. Sedan är det bara att följa instruktionerna. Här kan du även ge ett bidrag till husets egen insamling ”13 nya rum”.

TUSEN TACK för att du vill hjälpa till!

Familjen Lindfjord är en av många som valt att starta en insamling i sina pojkars namn till förmån för oss - TACK!